inloggen | registreren | instellingen | active topics | faq | zoeken
Index > FAQ
Forum mogelijkheden:
Dit forum ondersteund het gebruik van zowel emoticons als "UBB codes" of tags om je berichten te verduidelijken en/of te verfraaien. Hieronder staat een lijst met tags die gebruikt kunnen worden, gewone HTML code kan niet gebruikt worden, simpelweg omdat hiervan teveel misbruik gemaakt kan worden, en we houden het graag gezellig.

Het specificeren van de tags is in de vorm [tag attr1=value1 attr2=value2]...[/tag]. De attributen zijn optioneel en tag-specifiek. Je kunt bovendien ook alleen de values zelf specificeren dmv [tag=value1,value2] te gebruiken, wat je wat typwerk kan besparen. Als je met de kortere variant een attribuut wilt overslaan dan moet je de komma nog wel gebruiken, dus: [tag=,,value3,,value5]. In welke volgorde de attributen worden uitgelezen staat hieronder per tag beschreven. De waarden voor attributen kun je tussen quotes (") plaatsen om pasefouten te voorkomen Het afsluiten van een tag kan ook korter, door middel van [/]. Verder zijn er nog bepaalde aliassen per tag om het gebruik ervan wat makkelijker te maken, deze zijn onderling uitwisselbaar en het resultaat blijft hetzelfde. In je signature (een stukje tekst dat onder elke reactie komt te staan) kun je eveneens tags gebruiken, maar niet allemaal. Het kan voorkomen dat je in een post een [\[] of een [\]] tegenkomt. Dit zijn escape tags voor respectievelijk [ en ]. Dit is ingevoerd om parsefouten te voorkomen als je bijvoorbeeld een reactie van iemand quote die dergelijke tekens in z'n naam heeft staan

Hier is een lijst met alle ondersteunde tags:
[nosmile] [plain] [br] [hr] [b/i/u/s/sup/sub/small] [url] [search] [google] [img] [list] [li/*] [me] [quote/q] [code] [forum] [topic] [message]

Uitleg per tag:
(met "tekst" bedoel ik hier de tekst die binnen de open- en sluittag staat, bijvoorbeeld [b]tekst[/b]. De attributen worden geparsed in de volgorde waarop ze hier worden gegeven)

[nosmile]
Attributen: geen
Deze tag voorkomt dat smiles in te tekst niet omgezet worden
[nosmile]:)[/] -> :)
[plain]
Attributen: geen
Deze tag zorgt ervoor dat de tekst niet geparsed wordt
[plain][b]hoi[/b][/] -> [b]hoi[/b]
[br]
Attributen: geen
Dit zorgt voor een enter in je posts. Voornamelijk handig in signatures. Deze tag heeft geen sluittag

[hr]
Attributen: geen
Deze tag zorgt voor een zwarte horizontale lijn in je post. Niet beschikbaar in signatures.

[b] [i] [u] [s] [sup] [sub] [small]
Attributen: geen Deze tags zorgen ervoor dat dat je tekst resp. als bold, italic, underline, strikethrough, superscript, subscript of klein wordt getoond
[url]
Attributen: href (verplicht)
Deze tag maakt van tekst een klikbare link die wijst naar href. Vergeet niet http:// of ftp:// ervoor te zetten.
[url=http://www.gameskool.nl/]gameskool[/url] -> gameskool
[search]
Attributen: words (verplicht)
Met deze tag maak je een linkje naar de betreffende zoekwoorden (zet ze tussen quotes als je meerdere zoekwoorden wilt specificeren). Een sluittag is optioneel, als je een sluittag gebruikt dan zal de link de tekst krijgen die tussen de open en sluit-tag staat.
[search="computer graphics"] -> Zoeken naar 'computer graphics'
[google]
Attributen: words (verplicht)
Exact hetzelfde als search maar dan voor het zoeken met google.
[google="computer graphics"] -> Zoeken met google naar 'computer graphics'
[img]
Attributen: width (optioneel), height (optioneel), alt (optioneel)
Hiermee kun je een plaatje laten zien. De URL van het plaatje zet je in de tekst. Met width en/of height kun je eveneels de breedte en hoogte van het plaatje bepalen (als je slechts 1 attribuut specificeert dan zal het aspect ratio behouden blijven). Met alt bepaal je de tooltip voor als je met je muis over het plaatje hangt. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[img=,,smile]http://www.gameskool.nl/forum/images/smiles/smile.gif[/] -> smile
[list]
Attributen: type (optioneel), start (optioneel)
Dit is voor het maken van opsommingen. Voor type zijn er 5 varianten mogelijk, namelijk X, O, *, 1, i en a. De eerste 3 geven een ongeordende lijst met resp. een vierkantje, cirkel of disc (default). De laatste 3 geven een geordende lijst met cijfers, romeinse cijfers of letters. Bij een geordende lijst geeft start aan bij welk nummer de opsomming moet beginnen. Start staat default op 1. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[list=1,3][*]aap[*]noot[*]mies[/] ->
  1. aap
  2. noot
  3. mies

[li] [*]
Attributen: geen
Dit is voor de opsommingen van de list, zie boven. * is een alias voor li. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[me]
Attributen: name (optioneel)
Voor het weergeven van acties. Als je name niet specificeert dan wordt je huidige nickname gebruikt. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[me=Henk]gaat naar de plee[/] -> * Henk gaat naar de plee
[quote] [q]
Attributen: url (optioneel), name (optioneel)
Hiermee kun je een stuk tekst quoten. Met url kun je een linkje naar de bron specificeren, en name kun je gebruiken om deze url als tekst te laten zien (zonder url werkt name ook, alleen dan is het natuurlijk geen klikbare link). Q is een alias voor quote. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[q=,FAQ]Hiermee kun je een stuk tekst quoten.[/] ->
quote: FAQ
Hiermee kun je een stuk tekst quoten.

[code]
Attributen: lang (optioneel), line (optioneel)
Met deze tag kun je een stuk code laten zien (textuele formatting blijft dan ook behouden). Met lang specificeer je de taal (komt boven de code te staan), en met line waar de regelnummering moet beginnen met tellen. Als je voor lang c++, c of java specificeert wordt de code eveneens gehighlight (mogelijk dat hier in de toekomst nog andere talen aan toe worden gevoegd). Deze tag is niet beschikbaar in signatures.

[code=c++,10]
#include <iostream>

int main ()
{
    std::cout << "Hallo wereld!" << std::endl;
}
[/code]
->
c++:
10
11
12
13
14
15
#include <iostream>

int main ()
{
    std::cout << "Hallo wereld!" << std::endl;
}

[forum]
Attributen: id (verplicht), rest (optioneel)
Maakt een linkje naar het forum met het opgegeven id. Rest wordt gebruikt om een gedeelte achter de url te plakken. Als deze tag niet wordt afgesloten dan is de tekst van de link de naam van het forum. In het andere geval werkt het hetzelfde als de url-tag. Deze tag is niet beschikbaar in signatures.
[forum=1] -> Algemeen
[topic]
Attributen: id (verplicht), rest (optioneel)
Hetzelft als forum maar dan voor topics.
[message]
Attributen: id (verplicht), rest (optioneel)
Hetzelft als forum en topic maar dan voor individuele berichten.
Het kan voorkomen dat je af en toe een [html] tag tegenkomt. Deze is alleen voor de moderators beschikbaar om HTML code te kunnen posten. Er worden nog een aantal dingen omgezet naar deze tags zodra je post. Als je een URL plaatst dan zal er een url tag van gemaakt worden. Tenzij deze url wijst naar een subforum, topic of bericht op het oisyn.nl forum, dan zal er resp. een forum, topic of message tag gebruikt worden zonder sluittag (waardoor er dus mooie linkjes ontstaan). Verder zal "/me bladiebla" ook worden omgezet naar de me tag.


Smiles
De volgende Emoticons (oftewel Smileys) kunnen gebruikt worden om je bericht te verfraaien, bij elke Smiley staat een tekencode, als je deze in je bericht typt zal het forum er automatisch een smiley van maken.
:);):P:p)~>)8-):D*D:7&)O)|):z:Z:^:w_o_
:);):P:p)~>)8-):D*D:7&)O)|):z:Z:^:w_o_
:'):(:?:|:'(:X8)7|:(:r:o:+
:'):(:?:|:'(:X8)7|:(:r:o:+

Deze smiles, met uitzondering van en , zijn door mij zelf gemaakt. Als je ze ergens anders wilt gebruiken, vraag dan eerst om toestemming door een mailtje te sturen naar info@oisyn.nl.

Index
Total: 0.0151 | DB: 0.0016 | TPL: 0.0022 | Rest: 0.0113